| Formulieren Ontwerp |


Digitale Formulieren

Duidelijke formulieren met begrijpelijke taal zorgen voor veel gemak; zowel bij de invullers als wel bij de bedrijven/organisaties. Het is daarom van belang dat bedrijven/organisaties aandacht besteden aan de begrijpelijkheid van hun formulieren. Ze vormen immers één van de belangrijkste middelen als het gaat om communicatie met de klant en/of doelgroep.

Maar… Hoe moeilijk is het om een formulier in te vullen? Waar loopt de invuller op vast, en… wanneer wordt het formulier onbegrijpelijk? 

Een goed ontworpen formulier is niet alleen prettig voor diegene die het invult, maar ook het bedrijf/organisatie heeft hier profijt van. Minder of geen invulfouten zorgen immers voor een snelle verwerking, waardoor nodeloos nabellen of mailen tot het verleden behoort.

Wij ontwerpen en maken digitaal toepasbare invulformulieren voor op uw website, met automatische bevestiging en toezending van een kopie van het desbetreffende formulier naar de invuller.

Ons uitgangspunt bij het ontwerpen van een formulier is altijd, dat wij uitgaan van de situatie van de invuller en niet hoe de achterliggende regeling is geformuleerd.

De invuller wordt ‚stap-voor-stap’ door het formulier geleid voor het beantwoorden van vragen; daar waar nodig ziet hij direct een toelichting (ergens op klikken is niet nodig en zelfs ongewenst). Vragen, antwoordmogelijkheden en toelichtingen worden zo precies mogelijk en niet ingewikkelder geformuleerd dan strikt noodzakelijk is.


🎯    ©  2012-2019  |  Disclaimer    |  Privacy   |  Links  |  Site Map  |  Contact    🎯